IV Niedziela Wielkanocna - Rok C

Jezus daje swoim owcom życie wieczne (J 10, 27-30)

Cena 3.00zł
Czas trwania 11 min.
Zobacz film
Zobacz trailer
A
A
A
 
 

Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
 
J 10, 27-30