Piątek - Koniec Judasza

Wielki Piątek rano
Koniec Judasza.

Czas trwania 32 min.
Zobacz film
A
A
A
 
 

Koniec Judasza.
Jezus przed Piłatem i Herodem.
Co się stało z Judaszem? 
Jezus przyprowadzony przed Piłata i odesłany do Heroda.