Teresa od Jezusa

Pasjonujące dzieje Świetej Teresy z Avila - mistyczki, świętej Kościoła powszechnego


(Teresa de Jesus), Reż. Josefina Molina, prod. Hiszpania 1983, Polski lektor

Cena 30.00zł
Czas trwania 8 x 60 min.
Zobacz film
Zobacz trailer
A
A
A
 
 

Pasjonujące dzieje Świetej Teresy z Avila - mistyczki, świętej Kościoła powszechnego, doktora Kościoła. Serial opowiada o jej powołaniu, zmaganiu się z niezrozumieniem oraz przedstawia głębokie przeżycia duchowe. Wszystko to zostało pięknie opowiedziane w ośmiu odcinkach.

Serial został zrealizowany z pieczołowitością, zarówno jeżeli chodzi o poprawność teologiczną, jak i realia historyczne. Najważniejsza jednak jest aktualność i autentyczność przeżyć bohaterów serialu, których postawy nadal stanowią przykład podążania za Chrystusem lub przestrogę dla tych, którzy wybierają inną drogę. Przez osiem odcinków śledzimy przygody kobiety, która spotykając się zarówno z prostymi ludźmi, jak i arystokratami, a przede wszystkim z Odkupicielem, doświadcza najsubtelniejszych poruszeń mistycznych.

 Ogladając możemy się przekonać, że świętość to najwspanialsza przygoda. 
 
 
Tytuły odcinków:
 
1. Droga doskonałości
Pierwszy odcinek, scena po scenie, wyłania nam postać młodej Teresy, chorowitej karmelitanki z klaszoru Wcielenia. Przedstawia nam szeroki kontekst życia społecznego i religijnego, w którym kszatłtuje się psychologiczno - duchowy porteret oraz doświadczenie młodej Teresy.  
 

2. Sprawozdania duchowe 
W drugim odcinku potykamy się z dwudziestoczteroletnią Teresą doświadczoną chorobą, która rozpocznie okres siedmiu bardzo trudnych i bolesnych lat, również dotyczących jej życia duchowego. Różnymi drogami zaczyna docierać do swego wnętrza i poznawać wartość oraz wagę wędrówki duchowej. Tak rozpoczyna sie nowy etap duchowy i mistyczny w życiu Teresy, naznaczony wieloma spotkaniami z powiernikami i doradcami duchowymi, którym ujawnia swoje przeżycia duchowe. 
 

3. Wyzwanie duchowe
Trzeci odcinek mówi nam o wyzwaniu duchowym, które Pan Bog zaczyna stawiać przedz Teresą w jej życiu osobistym jak i ukazuje czas mocnych i intensywnych doświadczeń mistyczno-duchowych. Teresa spotyka wielu spowiedników i dalej szuka rady u różnych, coraz to świetlejszych i znanych osób duchowych. Pomimo niezrozumienia ze strony wielu kapłanów, Teresa nabiera pewności i coraz bardziej intensywniej odczuwa wezwanie Pana do założenia nowej wpspólnoty.  
 

4. Twierdza wewnętrzna 
Czwarty odcinek przedstawia genezę i proces powstania pierwszej wspólnoty św. Teresy, która została zapoczątkowana w klasztorze pw. Św. Józefa w Awilii w 1526 roku. Kadry filmu doskonale oddają to co w owej chwili było treścią przeżyć Teresy, wewnętrzne monologi które przyjmują formę modlitwy. Teresa właśnie w tym czasie pisze swoją autobiograficzną Księgę życia.     
 
 
5. Fundacje
Tworzenie fundacji to konkretna działalność, którą św. Teresa rozpoczyna po kilku latach pobytu w klasztorze św. Józefa w Awili. To jedna wielka przygoda, w której - jak twierdzi ona sama - głównym bohaterem jest sam Bóg: "ręka Boga wszystko zdziałała" (F 27,12).
W tym odcinku widzimy przekrój niemal całego środowiska społecznego w którym żyje św Teresa i wyruszamy z nią w przygodę fundacyjną nowych klasztorów.
 

6. Odwiedziny bosych
Pierwsza część szóstego odcinka ukazuje burzliwe wydarzenia z historii klasztoru Wcielenia w Awili, gdzie Teresa zostaje nominowana przez o. Anioła de Salasara na przeoryszę: czy uda się św. Teresie objąć urząd z przychylnością sióstr?
W szóstym odcinku ukazany zostaje również coraz to mocniejszy sprzeciw karmelitów dawnej obserwancji. W samą porę pojawia się przyjaźń z o. Hieronimem. Niedługo potem Teresa musi się mierzyć z adwersarzami pokroju nuncjusza Filipa Segi czy też samej Inkwizycji, która zaalarmowana przez osoby z najbliższego otoczenia  św. Teresy, zaczęła się nią interesować. 
 

7. Życie
Treścią tego odcinka jest pełnia życia św. Teresy. Lata 1575-1580: Teresa liczy sobie ponad 60 lat, to bardzo trudny etap w jej życiu. Pojawiają się niespodziewane i uciążliwe przykrości związane ze zdrowiem, równocześnie kłopoty i trudy z nową fundacją, sprzeciwy wobec głównych współpracowników Teresy o. Hieronima i karmelitanek bosych. 
Jej Księga Życia pozostaje nadal w rękach Inkwizycji, jak i dociera do niej bolesna wiadomość dotycząca uwięzienia o. Jana od Krzyża. 
Pełnia jej życia to czas trudny, ale zarazem życie intensywne z Bogiem.
 

8. Córka Kościoła
W ostatnim odcinku poznamy kilka ostatnich lat życia św. Teresy. Będziemy świadkami jej zmagań ze starością i niedołężnością, co okaże się chyba najtrudniejszym wyzwaniem w jej życiu duchowym.
Szerokie wspomnienia rodzinnego środowiska Teresy nie są przypadkowe. Ostatni odcinek nosi tytuł: Córka Kościoła. Otóż Teresa była Córką Kościoła, tak jak była córką swojej rodziny. Kościół, w życiu i doświadczeniu Teresy staje się dla niej drugą rodziną. Podobnie jak rodzina była dla Teresy przestrzenią różnych doświadczeń - dobrych, ale i bolesnych, które jednak nie przeszkodziły, aby mogła w niej przeżywać głębokie i prawdziwe relacje - tak też słabość ludzi Kościoła jej czasów nie przeszkodziła Teresie w tym, aby w najgłębszy i najbardziej autentyczny sposób mogła przeżywać swoją wiarę i miłość do Boga w przyjacielskiej, pełnej miłości relacji z Jezusem Chrystusem.