Uroczystość Najświętszej Trójcy - Rok A

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał... (J 3, 16-18) 

Cena 3.00zł
Czas trwania 10:53
Zobacz film
A
A
A
 
 

Jezus powiedział do Nikodema:
Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.

(J 3, 16-18)