Zaloguj się

Film interpretujący orędzie papieża na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2013
Reż. Joanna Sosnowska, Prod. Polska 2013

Czas trwania 20 min.
A
A
A
 
 

Film interpretujący orędzie papieża na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2013. Social media to dzisiaj konieczność czy jeszcze wybór? Co można zrobić, by nasza obecność w mediach społecznościowych przynosiła realne dobro dla wspólnoty? Czy Kościół powinien być obecny na Facebooku, Twitterze czy blogach internetowych? Jak ta nowa droga ewangelizacji wpisuje się w tradycję Kościoła?
 
 Zasięg i możliwości social media oceniają młodzi medioznawcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie -- mgr Joanna Szegda i mgr Piotr Łuczuk. O możliwościach ewangelizacji poprzez media społecznościowe mówią: ks. Tomasz Gap, ks. Przemek Kawecki, zespół „Porozumienie" oraz młodzież z KSM. Na ile media społecznościowe budują wspólnotę i uczą tolerancji, wypowiadają się założycielki portalu „Łam stereotypy -- o sprawnych inaczej" Anna Dąbrowska oraz Joanna Pąk, a także młodzi ludzie z Centrum Wolontariatu: Wojciech Wciseł, Armine Ożga-Margaryan i Justyna Orzechowska.
 
 Na ile media społecznościowe będą przez nas wykorzystywane, a nie my przez nie, zależy od naszej intencji korzystania z social media oraz od szukania dobrych wzorców. Jakże istotne są tu słowa, którymi papież Benedykt XVI pointuje swoje orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: „Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący" (1 Kor 13, 1).