Nowa Jakość Życia - rok C

Ujrzą Syna Człowieczego (Łk 21,25-28.34-36)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1,26-33)
Błogosławiona między niewiastami (Łk 1,39-45)
Rodzice znajdują Jezusa w świątyni (Łk 2,41-52)
Dziś spełniły się te słowa Pisma... (Łk 1,1-4; 4,14-21)
Jezus odrzucony w Nazarecie (Łk 4, 21-30)
Zostawili wszystko i poszli za Jezusem (Łk 5, 1-11)
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom (Łk 6,17.20-26)
Przykazanie miłości nieprzyjaciół (Łk 6, 27-38)
Z obfitości serca mówią usta (Łk 6, 39-45)
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,1-6.16-18)
To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (Łk 9, 28b-36)
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie (Łk 13, 1-9)
Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,1-3.11-32)
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego (J 20, 1-9)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 19-31)
Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom (J 21, 1-19)
Jezus daje swoim owcom życie wieczne (J 10, 27-30)
Przykazanie nowe daję wam (J 13, 31-33a. 34-35)
Duch Święty nauczy was wszystkiego (J 14, 23-29)