Biograficzne

(S. Francesco Saverio. Fino all’estremita della Terra)
(La mia autostrada per il Cielo – Carlo Acutis e l'Eucarestia)
(Santa Margherita da Citta di Castello - Con gli occhi di Dio)
(Da un paese lontano. Giovanni Paolo II)
Wiersze księdza Jana Twardowskiego
Życie bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana
Przyjaciele o księdzu Tadeuszu Styczniu