Biograficzne

(Santa Margherita da Citta di Castello - Con gli occhi di Dio)
(Da un paese lontano. Giovanni Paolo II)
Wiersze księdza Jana Twardowskiego
(La buona battaglia - Don Pietro Pappagallo)
Życie bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana
Przyjaciele o księdzu Tadeuszu Styczniu