Nowa Jakość Życia - rok C

Ujrzą Syna Człowieczego (Łk 21,25-28.34-36)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1,26-33)
Błogosławiona między niewiastami (Łk 1,39-45)
Rodzice znajdują Jezusa w świątyni (Łk 2,41-52)
Dziś spełniły się te słowa Pisma... (Łk 1,1-4; 4,14-21)
Jezus odrzucony w Nazarecie (Łk 4, 21-30)
Zostawili wszystko i poszli za Jezusem (Łk 5, 1-11)
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom (Łk 6,17.20-26)
Przykazanie miłości nieprzyjaciół (Łk 6, 27-38)
Z obfitości serca mówią usta (Łk 6, 39-45)
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,1-6.16-18)
To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (Łk 9, 28b-36)
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie (Łk 13, 1-9)
Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,1-3.11-32)
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego (J 20, 1-9)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 19-31)
Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom (J 21, 1-19)
Jezus daje swoim owcom życie wieczne (J 10, 27-30)
Przykazanie nowe daję wam (J 13, 31-33a. 34-35)
Duch Święty nauczy was wszystkiego (J 14, 23-29)
Duch Święty was wszystkiego nauczy (J 14, 15-16. 23b-26)
Uzdrowienie sługi setnika (Łk 7, 1-10)
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain (Łk 7, 11-17)
Odpuszczone są jej liczne grzechy (Łk 7,36-50)
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki (Łk 9,18-24)
Ktokolwiek przykłada rękę do pługa,... (Łk 9, 51-62)
Pokój królestwa Bożego (Łk 10,1-12.17-20)
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37)
Marta i Maria przyjmują Chrystusa (Łk 10,38-42)
Gotowość na przyjście Pana (Łk 12,32-48)
Wymagania służby Bożej (Łk 12,49-53)
Błogosławiona między niewiastami (Łk 1,39-56)
Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów (Łk 13, 22-30)
Kto się wywyższa, będzie poniżony... (Łk 14,1.7-14)
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa (Łk 14, 25-33)
Radość z nawrócenia grzesznika (Łk 15,1-32)
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (Łk 16, 1-13)
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu (Łk 16,19-31)
Wiara uzdrowionego cudzoziemca (Łk 17,11-19)
Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika (Łk 18,9-14)
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło (Łk 19,1-10)
Uduchowione życie zmartwychwstałych (Łk 20, 27-38)
Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców (Łk 21,5-19)
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa (Łk 23,35-43)