Studio Katolik

Ujrzą Syna Człowieczego (Łk 21,25-28.34-36)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1,26-33)
Błogosławiona między niewiastami (Łk 1,39-45)
Rodzice znajdują Jezusa w świątyni (Łk 2,41-52)
Dziś spełniły się te słowa Pisma... (Łk 1,1-4; 4,14-21)
Jezus odrzucony w Nazarecie (Łk 4, 21-30)
Zostawili wszystko i poszli za Jezusem (Łk 5, 1-11)
Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom (Łk 6,17.20-26)
Przykazanie miłości nieprzyjaciół (Łk 6, 27-38)
Z obfitości serca mówią usta (Łk 6, 39-45)
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,1-6.16-18)
To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie! (Łk 9, 28b-36)
Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie (Łk 13, 1-9)
Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,1-3.11-32)
Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego (J 20, 1-9)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 19-31)
Trzecie zjawienie się Zmartwychwstałego apostołom (J 21, 1-19)
Jezus daje swoim owcom życie wieczne (J 10, 27-30)
Przykazanie nowe daję wam (J 13, 31-33a. 34-35)
Duch Święty nauczy was wszystkiego (J 14, 23-29)
Duch Święty was wszystkiego nauczy (J 14, 15-16. 23b-26)
Uzdrowienie sługi setnika (Łk 7, 1-10)
Wskrzeszenie młodzieńca z Nain (Łk 7, 11-17)
Odpuszczone są jej liczne grzechy (Łk 7,36-50)
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki (Łk 9,18-24)
Ktokolwiek przykłada rękę do pługa,... (Łk 9, 51-62)
Pokój królestwa Bożego (Łk 10,1-12.17-20)
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (Łk 10, 25-37)
Marta i Maria przyjmują Chrystusa (Łk 10,38-42)
Gotowość na przyjście Pana (Łk 12,32-48)
Wymagania służby Bożej (Łk 12,49-53)
Błogosławiona między niewiastami (Łk 1,39-56)
Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów (Łk 13, 22-30)
Kto się wywyższa, będzie poniżony... (Łk 14,1.7-14)
Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa (Łk 14, 25-33)
Radość z nawrócenia grzesznika (Łk 15,1-32)
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie (Łk 16, 1-13)
Przypowieść o Łazarzu i bogaczu (Łk 16,19-31)
Wiara uzdrowionego cudzoziemca (Łk 17,11-19)
Wysłuchana modlitwa skruszonego grzesznika (Łk 18,9-14)
Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło (Łk 19,1-10)
Uduchowione życie zmartwychwstałych (Łk 20, 27-38)
Jezus zapowiada prześladowania swoich wyznawców (Łk 21,5-19)
Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa (Łk 23,35-43)
Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie. (Mk 13, 33-37)
Prostujcie ścieżki dla Pana (Mk 1, 1-8)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1, 26-33)
Świadectwo Jana Chrzciciela o Chrystusie (J 1, 6-8. 19-28)
Maryja pocznie i porodzi Syna (Łk 1, 26-38)
Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel (Łk 2, 1-14)
Dziecię rosło, napełniając się mądrością (Łk 2, 22-40)
Maryja zachowywała te sprawy w swoim sercu. (Łk 2, 16-21)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga (J 1, 1-18)
Ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. (Mt 2, 1-12)
Ty jesteś moim Synem umiłowanym (Mk 1,6b-11)
Bliskie jest Królestwo Boże (Mk 1,14-20)
Uzdrowienie opętanego w synagodze (Mk 1,21-28)
Uzdrowienie teściowej Piotra (Mk 1,29-39)
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy (Mt 6,1-6.16-18)
Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno... (J 20,1-9)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 19-31)
Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem (Łk 24, 35-48)
Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity (J 15, 1-8)
Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy (J 15, 26-27; 16, 12-15)
Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Mt 28, 16-20)
Wstań, weź swoje nosze i chodź (Mk 2, 1-12)
Chrystus jest oblubieńcem Kościoła (Mk 2, 18-22)
Jezus jest Panem szabatu (Mk 2,23 - 3,6)
Oto moja matka i moi bracia... (Mk 3, 20-35)
Przypowieść o ziarnku gorczycy (Mk 4,26-34)
Uciszenie burzy na jeziorze (Mk 4, 35-41)
Jezus lekceważony w Nazarecie (Mk 6, 1-6)
Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął (J 6, 24-35)
Chleb żywy, który zstąpił z nieba (J 6,41-51)
Chleb żywy, który zstąpił z nieba (J 6,51-58)
Błogosławiona między niewiastami (Łk 1,39-56)
Panie, do kogo pójdziemy? (J 6, 55.60-69)
Prawo Boże a zwyczaje (Mk 7,1-8a.14-15.21-23)
Jeśli ktoś chce być pierwszym... (Mk 9,30-37)
Unikać okazji do grzechu (Mk 9,38-43.45.47-48)
Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela (Mk 10,2-16)
Przełożeństwo jest służbą (Mk 10,35-45)
Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata (J 18, 33b-37)
Krótki film, dzięki któremu poznasz bliżej szczegóły projektu Nowa Jakość Życia
Przyjście Syna Człowieczego (Mt 24, 37-44)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1, 26-33)
Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść? (Mt 11, 2-11)
Z narodzeniem Jezusa było tak (Łk 2, 1-14)
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta (Łk 2,1-14)
Weź Dziecię i Jego Matkę (Mt 2,13-15. 19-23)
Jezus przyszedł nad Jordan do Jana (Mt 3, 13-17)
Błogosławieni jesteście (Mt 5, 1-12a)
Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13-16)
Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa (Mt 5, 17-37)
Przykazanie miłości nieprzyjaciół (Mt 5, 38-48)
Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6, 1-6. 16-18)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię (Mt 4, 1-11)
Rozmowa z Samarytanką o wodzie żywej (J 4,5–42)
Uzdrowienie niewidomego od urodzenia (J 9, 1-41)
Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto (Mt 21, 1-11)
Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno... (J 20,1-9)
Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 19-31)
Zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec. (J 10, 1-10)
Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca (J 14,1-12)
Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. (J 14,15-21)
Ja jestem z wami aż do skończenia świata. (Mt 28,16-20)
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro... (Mt 6,24-34)
Tak bowiem Bóg umiłował świat... (J 3, 16-18) 
Z kardynałem Gianfranco Ravasi rozmawia Krzysztof Wons SDS
Z Innocenzo Gargano OSBCam. rozmawia Krzysztof Wons SDS - cz.1
Druga część rozmowy z o. Innocenzo Gargano OSBCam.
Z ks. Waldemarem Chrostowskim rozmawia Krzysztof Wons SDS
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. (Mt 9,9-13)
Żniwo wielkie, ale robotników mało (Mt 9,36 – 10,8)
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało... (Mt 10, 26-33)
Kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je (Mt 10, 37-42)
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście (Mt 11, 25-30)
Z Raniero Cantalamessą OFMCap. rozmawia Krzysztof Wons SDS
Przypowieść o skarbie, o perle i o sieci (Mt 13,44-52)
Cudowne rozmnożenie chleba (Mt 14,13–21)
Wiara niewiasty kananejskiej (Mt 15,21–28)
Tobie dam klucze królestwa niebieskiego (Mt 16,13–20)
Życie bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana
Jeśli kto chce pójść za Mną... (Mt 16,21–27)
Przyjaciele o księdzu Tadeuszu Styczniu
Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje... (Mt 18,15–20)
Przypowieść o nielitościwym dłużniku (Mt 18,21-35)
Przypowieść o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16a)
Z kard. Robertem Sarahem rozmawia Krzysztof Wons SDS
Poruszające świadectwo abpa Piero Mariniego o św. Janie Pawle II
Nawrócenie prowadzi do zbawienia (Mt 21, 28-32)
Z Amedeo Cencinim FdCC rozmawia Krzysztof Wons SDS
Z Bruną Costacurtą rozmawia Krzysztof Wons SDS
Przypowieść o dzierżawcach winnicy (Mt 21, 33-43)
Z abp. Grzegorzem Rysiem rozmawia Krzysztof Wons SDS
Przypowieść o zaproszonych na ucztę (Mt 22,1-14)
Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara,... (Mt 22, 15-21)
Z ks. Michałem Janochą rozmawia Krzysztof Wons SDS
Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! (J 11,32-45)
Film ukazujący prace na planie podczas kręcenia zdjęć do filmu
Przypowieść o dziesięciu pannach (Mt 25, 1-13)
Chrystus będzie sądził z uczynków miłości (Mt 25, 31-46)
Mini-series about Father Francis Jordan